วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

M1887 ลูกซองคาวบอย

ลูกซองที่มักใช้กันในหมู่คาวบอยหรือเด็กเลี้ยงวัวในอเมริกาสมัย ค.ศ. 1888 (ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น