วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

CarMod Project Veryvery Soon

เป็นโปรเจครถคันแรกของผมครับ คงอีกนานมากกว่าจะเสร็จ-*-

ผมจะศึกษาเรื่องการสร้างรถต่อไปนะครับ


1 ความคิดเห็น: